Bs thẩm mỹ Nguyễn Thị Hồng Cẩm Viện Thẩm Mỹ Hana là 1 trong 3 case doctor của dòng chỉ SLU nâng cơ, trẻ hoá da siêu cấu trúc Hàn Quốc tại Việt Nam

 

Korea R.O 9th Sep 2019

Lễ ký kết “Cố Vấn Chuyên Môn – Chuyển Giao & Đào Tạo Kỹ Năng Căng Chỉ, Nâng Cơ Trẻ Hoá Da Trong Thẩm Mỹ Nội Khoa” cho sản phẩm chỉ nâng cơ thẩm mỹ SLU (SECRET LINE UP)  tại Seuol Hàn Quốc

Đại diện Việt Nam có BS Nguyễn Thị Hồng Cẩm cùng BS Lê Tôn Dũng và Ông Hà Tiến Lợi CEO

Viện-Thẩm-Mỹ-Hana-Vũng-Tàu