BS VTM Hana sẽ giới thiệu sự phát triển và thay đổi của các phương pháp lăn kim thẩm mỹ da.